Potraviny nepatří na skládku

Naše společnost zajišťuje svoz a likvidaci veškerých druhů potravin určených k likvidaci.Díky speciální technologii není potřeba z potravin odstraňovat obalové materiály kterými jsou sklo,papír,plech,plast apod.Potraviny určené k likvidaci mohou být i veterinárním odpadem a je potřeba je likvidovat ve veterinárním režimu jako vedlejší živočišný produkt 3.kategorie.Mezi vedlejší živočišné produkty 3.kategorie patří např.vejce,masové konzervy,masné výrobky,ryby,mražené maso apod.Vedlejší živočišné produkty nelze likvidovat pod katalogovým číslem odpadu.Na likvidaci vedlejších živočišných produktů musí být vystaven obchodní dokument a odpad zlikvidován povoleným způsobem.Přepravu a likvidaci vedlejších živočišných produktů smí provádět pouze schválený subjekt a zařízení.Za nesplnění těchto povinností Vám hrozí vysoké sankce.Naše společnost disponuje povolením nejen pro odpady v režimu zákona o odpadech, ale i veterinárním povolením k přepravě vedlejších živočišných produktů.Vystavujeme protokol o likvidaci pro pojišťovny v případě uplatňování pojistného plnění.

zpět na: http://www.enwimax.cz